Συντήρηση - Αποκατάσταση - Ασφαλής λειτουργία του Πίνακα

Η συντήρηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι στη ζωή ενός ανεκλυστήρα.

Γίνεται για προληπτικους λόγους, για την αύξηση του χρόνου λειτουργίας ενός ανελκυστήρα.

 

Συντήρηση σημαίνει:

- Έλεγχος ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή λέιτουργία του ανελκυστήρα όπως εξάλειψη βλαβών και απαρυθμίσεων και καθαρισμό και λύπανση όλων των εξαρτημάτων.