Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση CE

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι τα προϊόντα μας έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έχουν ελεγχθεί και πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.