Ειδικοί Συνεργάτες

Το Τεχνικό Γραφείο Megalift συνεργάζεται επίσης και με ειδικούς συνεργάτες όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί κ.ά., για να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και σε άλλους τομείς της κατασκευής, που αφορούν ένα Τεχνικό ‘Εργο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής….

  • Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Μελέτη Εγκατάστασης
  • Τοπογραφικές Εφαρμογές
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  • Πιστοποιητικά Νομιμότητας Ακινήτου
  • Αδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
  • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων
  • Ανακαινήσεις & Κατασκευές Κτιρίων και Τεχνικών ‘Εργων
  • Ειδικές Κατασκευές Κτιρίων & Τεχνικών ‘Εργων.