Αξίες – Κοινωνική Ευθύνη

 

          Οι αξίες της εταιρείας αποτελούν ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας.

 

Ως κύριες αξίες αναγνωρίζουμε τις εξής:

 

  • Υγεία και ασφάλεια, των πελατών μας αλλά και την δικής μας.
  • Ακεραιότητα και συνέπεια απέναντι στους πελάτες μας.
  • Εντιμότητα και ηθική, να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα απέναντι στον πελάτη.
  • Πρόοδος και καινοτομία στο να βλέπουμε σε βάθος χρόνου και να προοδεύουμεκαι να βελτιωνόμαστε συνεχώς.
  • Μειωμένο κόστος, ώστε να μπορούμε να κατασκευάζουμε προιόντα για όλα τα στρώματα της κοινωνίας.
  • Ποιότητα και εγγύηση για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται.